Očarujúci hotel s rodinnou atmosférou a veľkým srdcom pre Vás

00421 46 5198 097

Bojnice, Sládkovičova 46

Súťaž na Facebooku

Súťaž na Facebooku

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prihlásením sa do súťaže / Zapojením sa do súťaže / Zapojením sa do súťaže komentovaním a zdieľaním príspevku na Facebooku /udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi – RELAS s.r.o., so sídlom Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza, IČO: 36342157, zapísaný v ORSR OS Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 12402/R (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov

  • pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok súťaže;
  • v rozsahu:meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.;
  • na obdobie: 3 rokov od zapojenia sa do súťaže.

Zúčastnením sa súťaže udeľuje súťažiaci súhlas prevádzkovateľovi so zverejnením jeho osobných údajov za účelom zverejnenia vyhodnotenia súťaže na stránke webového sídla prevádzkovateľa, ako i na sociálnych sieťach prevádzkovateľa, a to v rozsahu: meno, priezvisko, meno, pod ktorým vystupujete na sociálnych sieťach, fotografia…

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Podmienky súťaže

Súťaž je vyhlásená na https://www.facebook.com/Hotel.Belassi/ dňa 20. 5. 2020. Pre úspešné splnenie podmienok súťaže, musí súťažiaci zdieľať daný príspevok verejne na svojej nástenke, a dať “like” / “páči sa” na stránku https://www.facebook.com/Hotel.Belassi/. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci hotela a ich rodinný príslušníci.

 

Predmet súťaže

Predmetom súťaže – výhrou je poukážka na 20 €, ktorú bude môcť výherca využiť do 31. augusta 2020 na služby poskytované v Belassi Hotel & Restaurant – Sládkovičova 46, 972 01 Bojnice.

 

Vyhodnotenie súťaže

Náhodný výherca bude vyžrebovaný pomocou aplikácie a vyhlásený 1.júna 2020 prostredníctvom stránky https://www.facebook.com/Hotel.Belassi/. Výhercu budeme kontaktovať aj súkromnou správou.

Comments are closed.

Napíšte námChcete sa nás spýtať ?

Potrebujete rezerváciu ? Alebo sa získať lepšiu cenu ? Neváhajte sa nám ozvať, radi vám pomôžeme a odpovieme na vaše otázky

00421 46 5198 097

BOJNICE, SLÁDKOVIČOVA 46

Napíšte nám