O HOTELI

OD GRÓFKY K HOTELU

PREČO HOTEL BELASSI?

HOTEL NESIE MENO PO MÁRII FRANTIŠKE, RODENEJ GRÓFKE KHUEN-BELASSY, VDOVE PO PAVLOVI IV. PÁLFFYM. PO JEHO SMRTI SA GRÓFKA UJALA MAJETKU A USILOVNE POKRAČOVALA V ZAČATOM DIELE SVOJHO MANŽELA. ZBOŽNÁ VDOVA SA POSTARALA O DOKONČENIE HRADNEJ KAPLNKY A PRIČINILA SA I O DOKONČENIE REKONŠTRUKCIE KÚPEĽOV, S KTOROU ZAČAL EŠTE JEJ MANŽEL. PAVOL IV. PÁLFFY DAL ZBÚRAŤ STARÉ SPUSTNUTÉ KÚPEĽNÉ OBJEKTY A POSTAVIL NOVÝ KÚPEĽNÝ DOM S HOSŤOVSKÝMI IZBAMI A BAZÉNMI.

ZAČATÉ DIELO PO ŇOM DOKONČILA MÁRIA FRANTIŠKA ROK PO MANŽELOVEJ SMRTI.
SPOLOČNE SO SYNOVCOM PAVLA IV. PÁLFFYHO REALIZOVALA MÁRIA FRANTIŠKA REKATOLIZAČNÚ ČASŤ TESTAMENTU, V KTOREJ ŽIADAL, ABY SA Z URČENÝCH PEŇAZÍ VYBUDOVAL V DEDINÁCH NA JEHO PANSTVÁCH ROČNE ASPOŇ JEDEN KOSTOL. DO MESTA POVOLALA OKREM INÝCH I PIARISTOV Z POĽSKA A PONÚKLA IM VÝSTAVBU REHOĽNÉHO DOMU. NAKOĽKO BOLI VÝSLOVNE ŠKOLSKÁ REHOĽA, POLOŽILI ZÁKLADY PRE DNEŠNÉ PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM V PRIEVIDZI A JEDNU Z NAJKRAJŠÍCH BAROKOVÝCH STAVIEB V STREDNEJ EURÓPE – KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICA V PRIEVIDZI.